מובילת הכשרת מנכלים

לציפורית ניסיון רב בהובלת תהליכי שינוי ופיתוח ארגוני במגזר המוניצפלי והציבורי. לאורך שנים מלווה רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים ואשכולות  בגיבוש, כתיבה והטמעה של אסטרטגיות ארגוניות ובבניית של תשתיות ארגוניות. מפתחת מתודולוגיות ניהול וכלים לצמיחה ארגונית ואישית ומובילה תהליכי אימון אישי ואימון קבוצתי למנהלים בכירים.

עם הקמת "מקומות" מנחה ציפורית את ההכשרה של מגמת מנכ"לים ברשויות המקומיות. ציפורית פסיכולוגית מומחית, התמחות בפסיכולוגיה ארגונית ובפסיכותרפיה,  בוגרת תואר שני בפסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית, ותואר שלישי בפסיכולוגיה פוליטית מטעם האוניברסיטה העברית. [email protected]