רכזת לומדים ואדמיניסטרציה

שירתה ביחידת "מגלן" והייתה קצינת מבצעים חטיבתית באיו"ש. לאחר שחרורה משירות קבע החלה לעבוד בתנועת המושבים באגף חברה וקהילה והייתה חלק מבניה והובלת תכנית "שריגים" אשר עסקה בפיתוח קהילתי דרך התרבות היהודית ישראלית בקהילות המושבים.

בהמשך שימשה כעוזרת אישית ומנהלת אדמיניסטרטיבית בתנועת הנוער בני המושבים וכמו כן בהקמת תנועת הנוער "התנועה החדשה".

נוהר אחראית על הקשר עם הלומדים והלומדים בהכשרות השונות "במקומות" ומובילה את הנחת היסודות האדמיניסטרטיביים להקמת בית הספר להכשרת בכירים בשלטון המקומי.

בוגרת תיכון באר טוביה ולומדת לתואר ראשון בחברה ורוח באוניברסיטה הפתוחה. [email protected]