'מקומות' הנו מיזם לאומי של משרד הפנים, יד הנדיב וארגון שיתופים, המכשיר את בכירי השלטון המקומי בישראל.

        

רשויות מקומיות הן הגורם המשפיע ביותר על חיי היום-יום של אזרחי ישראל והשפעתן צפויה (עוד) לגדול בהיותן גורם המדיניות והביצוע המצוי בקשר ההדוק ביותר עם תושביו.
ככל שמורכבות תפקיד הרשויות המקומיות גוברת, כך גם גדלה החשיבות של איכות ההון האנושי המנהל אותן, כמפתח לתוצאות טובות יותר בעבודתן.

הדרג הבכיר של מנהלי הרשויות המקומיות, שהכשרתם מחויבת על ידי משרד הפנים, הם עמוד השדרה המנהל את הרשויות המקומיות. המנהלים מובילים באחריות רחבה את הנושאים על עובדים, תקציבים ו/או פרויקטים, הנמצאים בעמדות מפתח ארגוניות ובצמתי קבלת החלטות אסטרטגיות. מנהלים אלו הינם בעלי השפעה על עיצוב דמות הרשות ותפקודה.

המנהלים פועלים בסביבה דינמית, של שינויים מהירים המתחוללים בשדה הרשויות המקומיות: אורבניזציה, התרחבות פערים חברתיים, מהפכת המידע מעורבות התושבים ועוד. התמודדות מורכבת עם אתגרי ההווה אינה מספיקה ויש צורך במחקר לחיזוי שדה הרשויות ופיתוח מענים לעבר העתיד והכשרת בעלי התפקיד למציאות המתהווה.

נוכח האתגר העצום, חברו משרד הפנים, קרן יד הנדיב וארגון שיתופים לביצוע מיזם משותף בנושא של מרחב טיפוח ופיתוח מצוינות בשלטון המקומי שיהיה מוסד מוביל להכשרה איכותית של מנהלים בכירים ברשויות המקומיות, להלן "מקומות – ניהול המרחב המוניצפלי".

 

פעולת מקומות מכוונת לפיתוח המנהלים הבכירים בכלל הרשויות המקומיות לאורך כל משך התפקיד ומתמקדת בשני ערוצי פעולה מרכזיים: הכשרות מחייבות בכניסה לתפקיד (בית הספר לבכירים), והמשך הפיתוח המקצועי לאורך כל תקופת התפקיד.

לרשימת בעלי התפקידים הלומדים במקומות לחץ כאן >>


 

החזון - מקומות יהווה מרחב לפיתוח ידע, הכשרה וליווי של דרג הניהול הבכיר כחוד החנית לקידום מצוינות בשלטון המקומי, תוך מחויבות לשירות מיטבי לאזרח, מקצוענות בתחומי המומחיות השונים וחיזוק יסודות הדמוקרטיה המקומית. מקומות יהווה מוקד ידע בתחום הניהול והשירות המוניציפלי, עוגן של מקצועיות והתפתחות מתמדת למנהלים הבכירים בשלטון המקומי.

 

הייעוד - יצירת תשתית לאומית לקידום מצוינות ואיכות של משרתי-הציבור בשלטון המקומי, באמצעות הקמת מרחב להכשרת דרג הניהול הבכיר ברשויות המקומיות, אשר ישלב בין תכנים מקצועיים וניהוליים.

ההכשרה תכלול מתודולוגיות מתקדמות ללמידת בכירים בכניסה לתפקיד ולאורך חיי התפקיד. זאת על מנת לבנות את הפרופסיה הניהולית ולבסס אותה כמובילה במגזר הציבורי וכן לקדם שילוביות בין בעלי התפקידים בתוך הרשויות ובין הרשויות תוך יצירת שפה מוניציפלית משותפת. לצד ההכשרה המחייבת בראשית התפקיד הניהולי, ילווה בית הספר את בכירי השלטון המקומי לאורך כל תפקידם דרך פיתוח מקצועי והנגשה של ידע עדכני במגוון פלטורמות.

 


                                                                                 

 סרטון סיכום הכשרה מחזור 2022

 

 סרטון סיכום הכשרה מחזור 2023