מנהל מקצועי, הכשרת יועצים משפטיים

עו"ד רשף חן הנו משפטן ובעל תואר שני במנהל עסקים, עורך דין מאז 1994. רשף מילא שורה של תפקידים מקצועיים וציבוריים אשר חשפו אותו להיבטים השונים ומורכבויות של פעילות השלטון המקומי והיעוץ המשפטי שלו.

בפן המקצועי רשף שימש כמייצג וכיועץ משפטי של רשויות מקומיות שונות לרבות בתפקיד יועמ"ש עיריית חיפה במשך כעשור. בפן הציבורי רשף שימש כחבר מועצת העיר חיפה, חבר כנסת ויושב ראש של תאגיד עירוני לתיירות ואיגוד ערים לאיכות הסביבה. כמנהל המקצועי של הכשרת היועצים המשפטיים במקומות, חולק רשף עם המשתתפים את הניסיון שצבר.   [email protected]