מנהלת מקצועית הכשרת גזברים 

בעלת ניסיון עשיר בנושאים כלכליים, תקציביים, חוזיים, משאבי אנוש ויחסי עבודה, ניהול משאבים ופיתוח חשיבה יזמית כלכלית בתחום המוניציפאלי.

בקיאה בסוגיות בתוך הרשות המקומית, בין רשויות מקומיות, ובין הרשות המקומית לשלטון המרכזי.

בעברה עבדה כמ"מ וסגנית גזבר עיריית פתח תקווה במשך 28 שנה.

כיום משמשת כחשבת מלווה מטעם משרד הפנים בעיריית אור עקיבא.

בעלת תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים מאוני' בר אילן, רישיון רו"ח, בעלת תעודת הסמכה של דירקטורים בחברות עירוניות ממשלתיות ותאגידים מאוני' בר אילן, תעודת משפטן בשלטון המקומי מהקריה האקדמית אונו ובוררות עסקית ממרכז פישר להכשרת בוררים באוני' בר אילן  [email protected]