מנהלת מקצועית הכשרת מנהלי רישוי עסקים

עורכת דין משנת 1987. בשנים 1998-2003 כיהנתי כחברת מועצת עיר וכממונה על רישוי עסקים בעיריית נתניה. לאחר מכן ביצעתי את פרויקט איגום פסקי הדין בתחום רישוי העסקים עבור משרד הפנים, וכן הרציתי ולימדתי בקורסים שונים בתחום. במהלך שנות עבודתי כיהנתי בתפקיד סגן היועץ המשפטי של חברת פועלים שוקי הון והשקעות בע"מ, כדירקטורית בחברת ניהול תיקים של בנק אוצר החייל, כיו"ר תאגיד המים "מי נתניה" וכיועצת משפטית של בורסת היהלומים הישראלית בע"מ.  בתחום רישוי עסקים הנני מרצה בפני גופים שונים, עורכת ומנהלת אתר "רישוי עסקים- חוק הלכה ומעשה" (buslic.co.il) אתר שנועד לספק מידע משפטי ומעשי, עדכני ונגיש, לכל העוסקים בתחום רישוי עסקים. האתר מנוהל בהתנדבות וללא כל תמורה.  

 

 

.