היבטים משפטיים וארגוניים בניהול ההון האנושי בעת מלחמה - מפגש עם גב' חגית מגן - ראש מינהל שכר והסכמי עבודה ועו"ד חמי לפידור ממנהל שלטון המקומי - מנכ"לים ומנהלי הון אנושי


ניהול אנשים וצוות בחירום ברשויות מקומיות


ניהול חוסן של עובדים כפרטים וכצוות, ברשות המקומית במלחמה - מודל עבודה למנהלים


הון אנושי ברשויות בחירום - שאלות ותשובות - תומר ביטון, חיים יפרח ונעמה אביטן - מינהל שלטון מקומי במשרד הפנים וחגית מגן - מרכז שלטון מקומי - מנכ"לים ומנהלי הון אנושי


כיצד לנהל שיחות עם עובדים להגברת תחושת השייכות והמחויבות בשגרת מלחמה?


יחסי יהודים ערבים ברשויות המקומיות: ניהול צוות רב מגזרי בזמן המלחמה - מנכ"לים ומנהלי הון אנושי


דאשבורד ניהולי לחירום - כלי למיפוי צרכי החירום וניהול המשאבים ברשות בשיתוף אגף פיתוח ארגוני במשרד הפנים ו"כוורת יועצים"


כיתות כוננות בערים ומועצות מקומיות - עם משטרת ישראל


שיח עמיתים בעת חירום - בוגרי מקומות


חוסן וכלים למנהיגים והתמודדות לשעת חירום בשיתוף עם ארגון מעוז - בוגרי מקומות


עבודת הרשות בחירום - משימות ומבנה - שיחה עם יוחנן מאלי מנכ"ל בית שמש והיקל"ר אל”מ רונן בוקובזה


איך מובילים, מחזקים ומשקמים כלכלה מקומית בעת מלחמה? למידת עמיתים בנושא קידום עסקים בשגרת חירום עם אמיר חכימיאן מנהל האגף לקידום עסקים, עיריית ירושלים - מנכ”לים, מנהלי רישוי עסקים, גזברים, מנהלי אסטרטגיה, מנהלי אגפי קהילה


ניהול שירות בשגרת חירום ברשויות מקומיות - מנהלי שירות


טכניקות גופניות להתמודדות עם לחץ


דרכי פעולה של הרשות לקידום התארגנות קהילתית עם שרה'לה שדמי, מייסדת מרכז ורדה לבינוי קהילה - רווחה וחינוך


ביקורת בעת הזו – מבקרים


שיחה בנושא עדכונים מהמשרד ושיחה פתוחה על המצב עם תומר ביטון - מנהל מינהל שלטון מקומי במשרד הפנים - מנכ"לים וגזברים