מנהלת מקצועית הכשרת מנהלי.ות אגף לשירותיים חברתיים (רווחה) 

שרון יועצת ומדריכה בתחומי ניהול, חברה ורווחה.
עסקה באגפי רווחה וקהילה ברשויות המקומיות ובמרחב הכפרי, בתפקידי טיפול, ריכוז, פיתוח, הדרכה וניהול. ניהלה את אגף רווחה וקהילה במועצה אזורית משגב, המאופיינת במגוון אנושי, חברתי ורב תרבותי. הייתה חברה בפורום מנהלי רווחה מועצות אזוריות צפון. חברה בוועדת הרווחה במרכז השלטון האזורי ושותפה לקידום תחום החברה והרווחה באשכול בית הכרם.

בוגרת תואר שני בעבודה סוציאלית בתחום המשפחה מאוניברסיטת חיפה. בוגרת תוכנית "רואים רחו"ק".
גרה באמירים, נשואה ואמא לשלוש בנות.