ההרשמה להכשרות המחייבות למנהלים בכירים בעיצומה, מהרו להירשם! 

https://www.mekomot.org.il/kolkore/