ראש רשות חדש/ה?

ההרשמה להכשרות נפתחה https://lp.vp4.me/tr68