מערך ההכשרות במקומות הינו בית ספר לפיתוח והכשרת מנהלים בכירים בשלטון המקומי, מלווה את המנהלים מהכניסה לתפקיד ולאורך כהונתם.

המשתתפים בהכשרה המחייבת נמצאים בראשית דרכם בתפקיד (בדר"כ בין חצי שנה לשנתיים).

בית הספר מכשיר את המנהלים תוך הקפדה על מצוינות, חיבור לשטח ועדכניות בחומרים ובשיטות הלמידה. 

המנהלים הלומדים במקומות מגיעים מכל הרשויות המקומיות בישראל: ערים, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות וממגוון מגזרים.

 

במערך ההכשרות והפיתוח המקצועי יוכשרו 15 בעלי תפקידים בכירים ברשויות המקומיות בישראל. ההכשרות נפתחות בהדרגה בין השנים 2022-2025:

בשנת 2022 החלו הכשרות לתפקידים:
1. מנכ"ל
2. מהנדס/ת הרשות
3. מנהל/ת הון אנושי
4. מנהל/ת שפ"ע

בשנת 2023 נוספו ההכשרות:
5. גזבר/ית
6. יועצ/ת משפטי/ת
7. מבקר/ת
8. מנהל/ת רישוי וקידום עסקים

בשנת 2024 יתווספו ההכשרות לתפקידים:
9. מנהל/ת אגף חינוך
10. מנהל/ת האגף לשירותים חברתיים (רווחה)
11. מנהל/ת מערכות מידע רשותי (מנמ"ר)
12. מנהל/ת תכנון אסטרטגי (פיתוח מקצועי)
13. מנהל/ת שירות (פיתוח מקצועי)

ובשנת 2025 יתווספו ההכשרות לבעלי התפקידים הבאים: 
14. מנכ"ל/ית חברה כלכלית
15. מנהל/ת פיתוח כלכלי

 

סרטון סיכום הכשרה מחזור 2022

 

סרטון סיכום הכשרה מחזור 2023